• Login
Login

Search By Plate

Search By Vehicle

Enter VIN number

Search By Reference

Search By Product Name

Menu

Engine Piston

Number of articles found : 0
    No Product.
  • Görevi

-Yanma basıncını piston pimi ve biyel kolu vasıtasıyla krank miline aktarmak (Yanma sonucu gaz kuvvetleri ile doğrusal hareket oluşturmak)

-İki ölü nokta arasında hareket ederek zamanları oluşturmak

-Isıyı silindir duvarına aktarmak

-Yanma odasının hareketli cidarını oluşturmak

- Dolguyu sıkıştırmak

- Yanmış gazları supaplar vasıtasıyla dışarı atmak

  • Değişimi

- Pistonlar birden fazla nedenden aşınırlar. Belirtilerişunlardır.

1. Motorun yağ yakması(piston ve segman aşınmasından kaynaklanır)

2. Motorda güç kaybı yaşanması(Özellikle yüksek devirlerde)

3. Motor çalışır haldeyken egzozdan mavi duman atması