• Login
Login

Search By Plate

Search By Vehicle

Enter VIN number

Search By Reference

Search By Product Name

Menu

A/C Control Module

Number of articles found : 0
    No Product.

Görevi :

- Elektronik klimalarda tüm sistemi kontrol eder.

-Kendisiyle bağlantılı parçaların sürat ve hareketleri ile aldıkları pozisyonlar ve çalışma şekilleri hakkında veri toplar.

- Kompresör kavramasınn devreye girip çıkmasını kontrol eder.

- Hava giriş klapelerini çalıştıran motorları kumanda ederek klapelerin pozisyonunu ayarlar.

- Fan motorunun belli bir hızda çalışmasını sağlar.

Değişimi :

- Arızalanması durumunda değiştirilmezsesistemin çalışmasında aksaklıklar oluşacaktır.